E drejta e shfuqizimit

Shfuqizimi

Ju keni të drejtë të anuloni këtë kontratë pa dhënë një arsye specifike brenda 14 ditëve. Afati për revokimin është 14 ditë, duke filluar nga mbërritja e blerjes në adresën e dhënë nga blerësi, ose një palë e tretë e caktuar nga blerësi, i cili nuk është transportuesi. Për të ushtruar të drejtën tuaj për revokim ju duhet të na informoni me shkrim duke paraqitur një shpjegim të qartë (letër dërguar me postë, faks ose e-mail) për vendimin tuaj për t’u tërhequr nga kjo kontratë në adresën e mëposhtme:

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1
54526 Niederkail, Gjermani
Telefon.: +49 (0)6575-95120
Faks: +49 (0)6575-951233
E-Mail: service@boerner.de

Për të përmbushur afatin e anulimit, mjafton të paraqisni korrespondencën tuaj për të ushtruar këtë të drejtë përpara afatit.

Efektet e anulimit/ anulimit

Kur ta anuloni këtë kontratë, ne do t’ju rimbursojmë të gjitha kostot që kanë ndodhur me porosinë, duke përfshirë tarifat e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë nga zgjedhja e një mënyre të ndryshme transporti nga metoda standarde më e arsyeshme e transportit që ne ofrojmë) menjëherë dhe jo më vonë se 14 ditë duke filluar ditën kur morëm njoftimin tuaj për anulimin. E njëjta mënyrë pagese e zgjedhur në transaksionin fillestar do të përdoret për rimbursimin, përveç nëse është arritur një marrëveshje specifike me ju. Në asnjë rrethanë, tarifat nuk do të ngarkohen për shlyerjen. Ne mund ta refuzojmë rimbursimin derisa të marrim mallrat e kthyera ose konfirmimin se ato janë në rrugën e tyre, cilado që të ndodhë e para.

Ju duhet t’i ktheni mallrat menjëherë dhe në çdo rast brenda 14 ditëve pasi na keni njoftuar për tërheqjen nga kjo kontratë. Afati konsiderohet nëse mallrat kthehen para skadimit të afatit të tërheqjes. Kostoja për kthimin e mallrave do të mbulohet nga klienti.