Услови за гаранција

Услови за гаранција

На сечилата од нерѓосувачки челик во форма V на V1 ClassicLine, V3 TrendLine, V5 PowerLine и V6 ExclusiveLine, Börner Distribution International GmbH (во натамошниот текст „Börner“) дава гаранција од Börner што ја надминува двегодишната законска гаранција за вкупно 5 години од датумот на купување .

Услови:

1. Само ножевите од нерѓосувачки челик во форма на V се предмет на оваа Borner гаранција. Сите други делови, како што се основното тело, влошки, стапала или други додатоци не подлежат на гаранцијата на Börner.

2. Гаранцијата на Börner се применува исклучиво за купување на нов производ и исклучиво за потрошувачите и почетниот купувач на производот и не е пренослива.

3. Гаранцијата на Börner е целосно валидна само ако купувачот се пријави на Börner на почетната страница на Börner (www.boerner.de) под ставката од менито „Börner гаранција“ според следните одредби најдоцна еден месец по датумот на купување на производот, откако ќе ги наведете потребните таму Регистрирани податоци. Регистрацијата во основа се врши со внесување на податоците за клиентот и тоа: име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, сериски број на производот, датум на купување, место на купување / платформа. Дополнително, процесот на регистрација произлегува од горенаведената ставка од менито, која мора да се почитува. Börner го задржува правото да ги промени овие информации по сопствена дискреција, кои потоа се применуваат во соодветната форма. Времето на регистрација не менува ништо на почетокот на гаранцијата на Börner од датумот на купување на производот.

4. Предуслов за тврдење на побарување од гаранцијата на Börner е, покрај регистрацијата според дел 3, професионална употреба и одржување, особено во согласност со упатствата за работа на производот. Гаранцијата истекува ако производот не е користен за вообичаени потреби за домаќинство и штом се направат промени на уредот. Поточно, исто така истекува ако серискиот број е променет или на друг начин стане нечитлив или повеќе не е целосно препознатлив. Не се однесува на нормално абење. Освен продолжувањето на рокот во конкретниот случај, преостанатата содржина на гаранцијата останува иста како и законските одредби. Гарантниот период не се продолжува поради давање услуги во рамките на гаранцијата, особено не започнува повторно во овие случаи.

5. Примачот на гаранцијата може да ги оствари своите права од оваа гаранција со писмено пријавување на грешката до Börner Distribution International GmbH, индустриска област Börner. 1, 54526 Landscheid-Niederkail, преку е-пошта на: garantie@boerner.de или со контактирање на Börner на почетната страница www.boerner.de во рамките на гарантниот период. Исто така, предуслов е примачот на гаранцијата да ја пријави грешката во рок од еден месец откако ја препознал или требало да ја препознае. Одговорност на примачот на гаранцијата е да докаже дека гарантниот рок не е истечен или истечен (на пример со приложување на потврда за купување, купопродажен договор итн.).

6. Во случај на гаранција, Börner може слободно да го поправи производот, да го замени или да му ја надомести куповната цена на примачот на гаранцијата. При размена, стариот производ ќе се замени бесплатно со нов производ од ист тип и квалитет.

7. Покрај правата од оваа продолжена гаранција, законските права важат непроменети. Оваа гаранција, исто така, не влијае на правата што ги има првиот клиент/потрошувач спрема продавачот од кого првиот клиент/потрошувач го купил производот.

Местото на извршување на обврските кои произлегуваат од оваа гаранција е седиштето на Börner. Колку што е законски дозволено, местото на јурисдикција е местото на работа на Börner.