2>Поголема мултифункционалност не е возможна!

Дали веќе поседувате Multi Dicer, Slicer or Multi Peeler Set?

Тогаш можете лесно да ја проширите вашиата гама на кујнски уреди. Рачката од нашата серија Multi е дизајнирана да одговара и на додатоците за лупење и на мултифункционалните сечачи.

Серијата е совршена за секој кој бара компактен мултифункционален сечач и лупеч кој овозможува лупење, украсување и сечење во многу различни варијации.

Filters