Право на отказ

Рескинување

Имате право да го откажете овој договор без да наведете конкретна причина во рок од 14 дена. Периодот за отповикување е 14 дена, почнувајќи од пристигнувањето на продуктот на дадената адреса, купувачот или трето лице назначено од купувачот, а кое не е превозник. За да го остварите вашето право на отповикување, треба писмено да не известите со доставување на дефинитивно објаснување (писмо испратено по пошта, факс или е-пошта) за вашата одлука да се повлечете од овој договор на следната адреса:

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1
54526 Нидеркаил, Германија
Телефон.: +49 (0)6575-95120
Факс: +49 (0)6575-951233
Е-пошта: service@boerner.de

За да го исполните рокот за откажување, доволно е да ја поднесете вашата кореспонденција за да го остварите ова право пред крајниот рок.

Ефекти од откажување/откажување

Кога ќе го откажете овој договор, ќе ви ги надоместиме сите трошоци што настанале со нарачката, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителни трошоци од изборот на различен начин на испорака од најразумниот стандарден начин на испорака што го нудиме) веднаш и најдоцна 14 дена почнувајќи денот кога го добивме вашето известување за откажување. Истиот начин на плаќање избран во првичната трансакција ќе се користи за надоместување, освен ако не е постигнат конкретен договор со вас. Под никакви околности, нема да се наплаќаат такси за отплатата. Можеме да го одбиеме надоместокот додека не ја добиеме вратената стока или потврда дека тие се на пат, што и да се случи прво.

Треба да ја вратите стоката веднаш и во секој случај во рок од 14 дена откако ќе не информирате за повлекувањето од овој договор. Краен рок се смета доколку стоката е вратена пред да истече периодот на повлекување. Трошоците за враќање на стоката ги покрива купувачот.