ОУР

ОУР-Општи услови за работа

1. Опсег

Овие Општи одредби и услови (ОУР) се применуваат за сите испораки од Meier Neuschriften-Vertrieb до потрошувачите (§ 13 BGB).

Потрошувач е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цел што не може да се припише на неговата комерцијална или независна професионална дејност.

2. Изведувач

Договорот за купопродажба е склучен со:

Продажба на новитети на Meier

Dorfstrasse 10
5452 Oberrohrdorf

CH-400.1.032.750-3
USt.-IdNr.: 106.057.074

Сопственик: Даниел Мајер

Можете да ја контактирате нашата служба за корисници за прашања, поплаки и поплаки во работните денови во текот на работното време од 9:00 до 12:00 часот и 14:00 до 16:00 часот на телефонскиот број 044 340 29 45 или преку е-пошта на info@boerner.ch.

3. Понуда и склучување на договор

3.1 Презентацијата на производите во онлајн продавницата не претставува законски обврзувачка понуда, туку покана за нарачка.

3.2 Со кликнување на копчето „Купи“ во последниот чекор од процесот на нарачка, поставувате обврзувачка нарачка за стоката содржана во количката. Договорот за купување се склучува кога ќе ја прифатиме вашата нарачка со испраќање потврда за нарачката преку е-пошта веднаш по добивањето на вашата нарачка.

4. Текст на договорот

Текстот на договорот е зачуван на нашите внатрешни системи. Можете да ги видите Општите услови и услови во секое време на оваа страница. Податоците за нарачката и условите и условите ќе ви бидат испратени по е-пошта. По завршувањето на нарачката, текстот на договорот повеќе не е достапен преку Интернет од безбедносни причини.

5. Право на повлекување

Потрошувачите имаат четиринаесетдневно повлекување.

Политика за откажување

Право на повлекување
Имате право да се повлечете од овој договор во рок од четиринаесет дена без да наведете каква било причина. Периодот на откажување е четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице именувано од вас, а кое не е превозник, ја преземале стоката во сопственост.

За да го искористите вашето право на повлекување, мора да не информирате

Продажба на новитети на Meier
Дорфштрасе 10
5452 Оберрордорф

Е-пошта: info@boerner.ch

преку јасна изјава (на пр. писмо испратено по пошта или е-пошта) за вашата одлука да се повлечете од овој договор. За ова можете да го користите формуларот за откажување на моделот, но тоа не е задолжително.

Последици од отповикување

Доколку го отповикате овој договор, ние ви ги плативме сите плаќања што сме ги примиле од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци што произлегуваат од фактот што сте избрале различен тип на испорака од најевтината стандардна понудена испорака од нас имаме), веднаш, а најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот на кој добивме известување за откажување на овој договор. За оваа отплата, ние ги користиме истите начини на плаќање што ги користевте во оригиналната трансакција, освен ако нешто друго не е изрично договорено со вас; во никој случај нема да ви се наплаќаат надоместоци за оваа отплата.

Мора да ни ја вратите или предадете стоката веднаш и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите за откажувањето на овој договор. Рокот е испочитуван доколку ја испратите стоката назад пред да истече рокот од четиринаесет дена. Ние не сносиме никакви трошоци за враќање на стоката.
Од хигиенски причини, производите што не се во нивната оригинална амбалажа не може да се вратат или заменат.

6. Цени и трошоци за испорака

6.1 Цените наведени на страниците на производите вклучуваат законски ДДВ и други ценовни компоненти.

6.2 За поштарина и пакување ќе се наплаќа паушална цена од 9,80 CHF.

6.3 Доколку нарачаниот производ не може да се испорача навреме затоа што овој производ не ни е испорачан навреме од нашиот добавувач, веднаш ќе ве известиме. Во таков случај, можете слободно да го чекате нарачаниот производ или да ја откажете нарачката. Во случај на откажување, секој веќе платен надомест ќе биде вратен веднаш.

7. Испорака

7.1 Испораките се вршат само во Швајцарија.

7.2 Времето за испорака е обично 3-5 работни дена. Ги наведуваме сите отстапени времиња на испорака на соодветната страница на производот.

8. Плаќање

8.1 Плаќањето може да се изврши или со готовина при испорака, фактура, банкарски трансфер или директно задолжување.

8.2 Ако однапред го изберете начинот на плаќање, ние ќе ви ги дадеме нашите банкарски податоци