Imprint

Börner Distribution International GmbH
Industriegebiet Börner 1
54526 Landscheid-Niederkail
Германија

 

Тел.: +49 6575-95120
Факс: +49 6575-951233
Е-пошта: service@boerner.de

 

Управен директор: Волфганг Елсен

 

Sудот на регистрација: Окружниот суд Wittlich
Регистарски број: HRB 42344 идентификациски број на додадена вредност според § 27 а законот за данок на промет: DE 287787954

 

Решавање на спорови преку Интернет во согласност со член 14, Дел 1 од ODR-VO: Европската комисија обезбедува платформа за онлајн решавање спорови (ОС) што сака да види http://ec.europa.eu/consumers/odr/